Podmínky ochrany osobních údajů

 Jsme společnost:

Mediglobal s.r.o.
Spojovací 557
252 41 Dolní Břežany
Česká republika

IČ (CIN): 27585913
DIČ (VAT ID): CZ27585913
Spisová značka: C 113326 - Městský soud v Praze

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.mediglobal.cz

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Kdo je správce osobních údajů

Mediglobal s.r.o. se sídlem Spojovací 557, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 27585913, DIČ: CZ27585913, zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 113326 vedeném u Městského soudu v Praze.

 1. Zásady zpracování osobních údajů
 • osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem
 • osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
 • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů
 • přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje
 • osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány
 • osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
 1. Jaké osobní údaje zpracováváme
 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • Rodné číslo (v případě uplatnění poukazu zdravotní pojišťovny)
 1. Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme
 • Plnění smlouvy: prodej zboží a služeb, fakturace, vzájemná komunikace
 1. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme
 • našim dodavatelům logistiky
 • orgánům státní správy
 • zdravotním pojišťovnám pro účely vyúčtování poukazů
 1. Práva subjektů údajů

Dle GDPR jsou Vaše práva:

 • Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)
 • Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)
 • Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)
 • Právo subjektu OU na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 • Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)
 • Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)
 • Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR)
 1. V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle článku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.